De betekenis van ‘informatiesysteem’ en ‘informatievoorziening’

Consensus over de betekenis?

De betekenis van ‘informatiesystemen’ is verwarrend. Er is in de wereld van informatiemanagement en IT weinig consensus. In de eerste plaats omdat de woorden ‘systemen’ en ‘services’ vaak door elkaar worden gebruikt. En omdat het resultaat van het ontwerp van een IT-gedreven business informatiesysteem vanuit de gebruiker een business service is en geen IT-service.

In de tweede plaats hangt de definitie vaak af van het perspectief van de rol. Het maakt verschil of je een data-analist, systeemanalist of businessanalist bent.  Zowel businessanalisten als systeemanalisten gebruiken meestal de term ‘informatiesystemen’ als ze business informatie-services bedoelen, omdat de meeste diensten gebruik maken van IT.

In de derde plaats leidt de afkorting IS tot verwarring. Informatieservices wordt afgekort als IS en dat kan verwarrend zijn. Zeker als er wordt gesproken over informatiesystemen (Information Systems) dat in de wetenschappelijke literatuur ook wordt afgekort als ‘IS’.

Het verschil zit vaak in de scope die wordt gehanteerd. Een businessanalist kan culturele vraagstukken, specifieke werkplek-gerelateerde thema’s in de analyse meenemen vanwege zijn of haar bekendheid met de werkwijzen in de organisatie. Een systeemanalist zal zich daarentegen eerder concentreren op de informatie die wordt verzameld en verwerkt en de ‘zachtere’ kwesties overlaten aan degene die systemen moeten testen.

Betekenis in het boek DID Foundation

In het boek ‘DID Foundation’ hebben Brian en ik besloten om ‘informatiesystemen’ in de brede betekenis te gebruiken.  Dit is een breed gedragen definitie voor informatiesystemen. Informatiesystemen worden beschouwd als socio-technische, organisatorische systemen die zijn ontworpen om informatie te verzamelen, verwerken, opslaan en verspreiden. Informatiesystemen bestaan uit vier samenhangende componenten waarmee informatieverwerkingsfuncties worden geleverd die een organisatie nodig heeft om aan zijn informatiebehoeften te kunnen voldoen: structuur, IT, mensen en processen.

(voor degene die geïnteresseerd zijn zie Steven Alter, Work System Theory: overview of core concepts, extensions and challenges for the future, Business analytics and Information Systems, uit 2013. Paper 35., Journal of the Association for Information Systems (J ASSOC INF SYST), online: http://repository.usfca.edu/at/35.)

Informatievoorziening

Een ander woord waar ik veel over struikel is ‘informatievoorziening’.  Buiten Nederland kent niemand die term en de term zelf is niet in het Engels te vertalen. In Nederland wordt vaak de term ‘informatievoorziening’ gebruikt, soms vanuit het perspectief van de businessanalist, soms vanuit het perspectief van de systeemanalist. De verwarring wordt daardoor niet kleiner. Zelf vind ik ‘informatievoorziening’ geen mooi woord. Maar het wordt veel gebruikt en is algemeen aanvaard. De oplossing die ik heb gekozen bij het vertalen van DID Foundation (het boek komt over enkele weken ook in het Nederlands uit) is om het woord niet te gebruiken. Toch is dit ook niet bevredigend.

Graag hoor ik wat jullie vinden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *