Configuratiebeheer

Configuratiebeheer beslaat de activiteiten rondom het registreren en bijhouden van informatie over het gebruik van de (versies van) objecten, behorend bij een informatiesysteem/applicatie en de bijbehorende services.

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Leave a Reply

We are all close together

A problem, a question, an emergency?
Do not hesitate to visit the help centre, we can help you.

Copyright © 2021 Cera. All rights reserved