Organization Cycle Management

ASL2 Best Practices NL files 3. Organization Cycle Management Organization Cycle Management

De doelstelling van het cluster OCM, Organization Cycle Management, is het maken van keuzes over de toekomstige dienstverlening, het onderbouwen ervan en vertalen naar een strategie en implementatie.

We are all close together

A problem, a question, an emergency?
Do not hesitate to visit the help centre, we can help you.

Copyright © 2021 Cera. All rights reserved