Proces ‘Contractmanagement’

‘Contract management’ vertaalt de eisen vanuit het bedrijfsproces naar afspraken met de geautomatiseerde informatievoorziening en de ICT-dienstverleners. Deze afspraken (Service Level Agreements – SLA’s) worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Leave a Reply

We are all close together

A problem, a question, an emergency?
Do not hesitate to visit the help centre, we can help you.

Copyright © 2021 Cera. All rights reserved