Proces ‘Wijzigingenbeheer’

‘Wijzigingenbeheer’ inventariseert, evalueert en prioriteert wijzigingen in de informatievoorziening, waarna deze als opdrachten richting opdrachtnemer gaan. Deze voert een impactanalyse uit, waarna de opdrachtgever beslist.

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Leave a Reply

We are all close together

A problem, a question, an emergency?
Do not hesitate to visit the help centre, we can help you.

Copyright © 2021 Cera. All rights reserved