Wat kan ik met Digital Informatie Design?

Informatie is nodig

Informatie is altijd nodig geweest om organisaties te laten functioneren. Hoe beter informatie binnen organisaties op orde is (verwerven, beheren, ontsluiten en benutten), hoe beter binnen organisaties keuzes kunnen worden afgewogen en besluiten kunnen worden genomen. De kosten van informatieverzameling en -uitwisseling zijn sterk gedaald waardoor productie en levering en bewaren van data een stuk makkelijker is geworden.

De vraag die informatiemanagers zich stellen is verschoven van  “waar kan ik welke informatie krijgen” naar de vraag: “hoe ontsluit ik op het juiste moment de juiste informatie”. Dit betekent dat informatiemanagers vooral moeten nadenken over hoe zij grip krijgen en houden op informatieprocessen in hun domein.  Ze willen snel de juiste stappen zetten om uit de gigantische hoeveelheid gegevens de gevraagde informatie snel beschikbaar te kunnen stellen.

DID framework helpt

Het DID-framework is ontwikkeld als hulpmiddel voor informatiemanagement, met specifieke aandacht voor IT-gestuurde dienstverlening. Het model is een ‘”aide memoire’” over hoe de verschillende aspecten van business informatiemanagement moeten worden gestructureerd en geoperationaliseerd, zodat deze beter beheersbaar zijn.

De toegevoegde waarde van DID (en beheren van digitale bedrijfsmiddelen) gaat niet alleen over tastbare voordelen (bijvoorbeeld kwaliteit van gegevens). Het betreft ook immateriële zaken zoals gemeenschappelijke betrokkenheid bij de integriteit van gegevens.

Afhankelijk van de behoefte wordt DID gebruikt om:

  • te analyseren welke informatievraagstukken binnen de organisatie spelen of te begrijpen waarom bepaalde vraagstukken niet goed worden opgelost;
  • Inzicht te krijgen in oplossingsrichtingen voor informatiemanagement issues; 
  • Informatiemanagement vraagstukken binnen de organisatie vorm te geven en verder te ontwikkelen en verbeteren;
  • Voor de implementatie van good practices (zoals DEVOPS, ITIL of elke andere of combinatie daarvan);
  • Informatiemanagement thema’s te ontwikkelen gebaseerd op de uitgangspunten van de organisatie.

Een eenvoudig voorbeeld: change management

Binnen een groot IT gedreven ontwikkelprogramma is het change management niet goed georganiseerd. De bestaande Change Advisory Board (CAB) is ingericht voor het beheer en onderhoud van applicaties en processen binnen de bestaande infrastructuur. Vaak is dus een CAB beschikbaar en soms kan hier op worden teruggevallen. Maar niet altijd.

Soms moet omwille van grote programma’s een tijdelijke CAB aan de opdrachtgeverskant worden ingericht. Een wijziging kan grote consequenties hebben. Bijvoorbeeld voor functionaliteit of voor bestaande koppelingen met andere applicaties.

Een wijziging in het programma kan leiden tot verandering van specificaties en contracteisen met als gevolg aanpassingen in het ontwerp en daarmee aanvullende kosten. Of de wijziging heeft consequenties voor de functionaliteit waardoor niet meer wordt voldaan aan wettelijke eisen of beleidsuitgangspunten. Het vraagstuk heeft dus betrekking op eisen vanuit de business (in het DID framework: BUSINESS VERBETERING) en eisen aan service (in het DID framework: SERVICE VERBETERING). Impact van wijzigingen moeten vooraf zichtbaar zijn en wellicht worden getoetst aan de strategische uitgangspunten voordat ze worden goedgekeurd. Verdere analyse is dan wellicht nodig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *