Kennis en kunde van de ASL Bisl Foundation wordt overgedragen aan de KNVI en Van Haren Publishing

PERSBERICHT

Kennis en kunde van de ASL Bisl Foundation wordt overgedragen aan de KNVI en Van Haren Publishing

 

Nijkerk, 22 september 2022 – De ASL Bisl Foundation in zijn huidige vorm zal eind december dit jaar ophouden te bestaan. De organisatie kent een 15-jarige geschiedenis en heeft een groot netwerk van betrokken organisaties en professionals. Voor de volgende stap is het voor de ASL Bisl Foundation belangrijk dat de community actief blijft en dat het Intellectuele Eigendom beschikbaar blijft en verder wordt ontwikkeld. De KNVI en Van Haren Publishing werken mee om de kennis, de kunde en het netwerk te borgen.

 

In de afgelopen jaren heeft de ASL BiSL Foundation een aantal belangrijke standaarden ontwikkeld met groepen professionals. Standaarden die wereldwijd worden gebruikt. Zo is het gedachtegoed van de Aplication Service Library (ASL) een standaard die breed is ingezet, en waarvoor overal ter wereld examens worden afgenomen. Hetzelfde geldt voor de Bisl Standaard, die in 2005 is uitgewerkt met een consortium van organisaties, waaronder de Ministeries van Financiën, Defensie en Binnenlandse Zaken en organisaties als PinkRoccade, Getronics en KPN. De theorie van Prof. Dr. Van Looijen is de basis van het onderscheid én de relatie tussen applicatiebeheer, functioneel beheer en technisch beheer. Deze standaarden zijn dan ook ontwikkeld naast het reeds bestaande gedachtegoed van de IT Infrastructure Library (ITIL). ITIL kent haar eigen ‘life cycle’ zoals te zien is in de uitwerking van de diverse opeenvolgende versies door het Britse overheid (OCG) en daarna door het Griekse Axelos.

 

De ASL Bisl Foudation heeft ook het doorontwikkelen van de Bisl standaard helpen initiëren: Een deel van de schrijvers en inhoudelijk deskundigen die de basis hebben gelegd voor Bisl hebben samen met andere professionals ook meegewerkt aan Bisl Next (2017) en de Digital Information Design (DID) standaard (2021), een framework voor Business Information Management.

 

De ASL Bisl Foundation organiseerde haar netwerk van betrokken professionals en was de verbinder tussen professionals en diverse organisaties die de standaarden ook inzetten voor hun interne organisatie. Een deel van de ondersteunende organisaties in het overheidsdomein is echter kleiner geworden. De beroepsorganisatie KNVI is voor het bestuur de aangewezen partij om de community rondom de ASL Bisl Foundation over te nemen. Interessegroepen van de KNVI als Servicemanagement en –beheer, Open Standaarden en Digital Skills kunnen een bijdrage leveren om de kennis en kunde te helpen delen die in de modellen en frameworks aanwezig is. Daarnaast kan de KNVI community deze kennis en kunde verrijken met het toepasbaar maken ervan via workshops, lezingen en diverse events waar professionals elkaar ontmoeten. Om het gedachtegoed goed te borgen, te beheren en verder te ontwikkelen brengt  het bestuur van de ASL Bisl Foundation de auteursrechten en exploitatie onder bij de uitgever van alle boeken van de foundation, Van Haren Publishing

 

De ASL Bisl Foundation is per 15 oktober 2022 in liquidatie en zal per 31-12-2022 worden opgeheven.

Meer informatie is te verkrijgen bij: Ivo van Haren ivo@vanharen.net

Leave a Reply

We are all close together

A problem, a question, an emergency?
Do not hesitate to visit the help centre, we can help you.

Copyright © 2021 Cera. All rights reserved