Wat is BiSL Next?

BiSL is een afkorting voor Business Information Services Library. Het is een leveranciers onafhankelijke publiek domein bibliotheek met handleiding en good practics voor de implementatie van business informatie management en informatie/data management.

 

Waarom BiSL-Next

Organisaties moeten omgaan met ongekende vormen van verandering in de manier waarop zij hun business voeren. Vaak worden deze wijzigingen door IT geïnitieerd en wordt IT bijna altijd beïnvloed door wijzigingen in de business. Business informatie beheer is hiervoor een cruciale taak. Business Informatie Management houdt zich bezig met effectief businessinformatiebeheer. Denk hierbij aan Portfolio- en programmabeheer in lijn met de organisatiestrategie; Ontwerp van informatiediensten die voldoen aan businessbehoeften; Wendbaarheid, transformatie en verbetering van business informatiediensten; Selecteren van de juiste technische (technologie . . .) infrastructuur en Inzetten van de juiste competenties op het juiste moment. Om deze reden is BiSL opgezet.

BiSL Next, ontwikkeld in 2018, is de nieuwe generatie van het framework BiSL. Het framework bestaat uit een verzameling publicaties met een beschrijving van het framework, best practices, white papers, artikelen en presentaties.

Het model ondersteunt rendementsverbetering door beter gebruik van informatie en technologie in de organisatie. In het model wordt de focus gelegd op business informatie behoeften, IT intensief service ontwerp, business focus op het management van applicaties en sourcings-strategieën.

 

Het BiSL-Next model

Business Informatie Management (BIM) gaat over bestuur, de strategie, de verbetering en de werking van informatiediensten vanuit een organisatieperspectief. Ongeacht hoe de BIM-functie is georganiseerd, of dat nu in een businesseenheid of IT-service unit is, De sleutel tot succes is dat business-informatiemanagement kennis heeft van de businessprocessen en de wijze waarop IT deze ondersteunt. Het is vrijwel onmogelijk om een  informatiedienst te vinden die niet is geïntegreerd met of afhankelijk is van IT, ongeacht of de levering van de diensten intern of extern is.

Om grip te hebben op informatie binnen organisaties is BiSL ontwikkeld. BiSL-Next is gericht op informatie-gestuurde businessdiensten. Het BiSL framework beschrijft de activiteiten die nodig zijn om de verantwoordelijkheden van BIM vast te stellen en te operationaliseren.

 

Het BiSL Next model wordt gevormd door 12 elementen

Vier sturingsconcepten, vier perspectieven en vier domeinen. Door steeds de samenhang tussen de vier perspectieven te bewaken met elkaar en met de sturingsconcepten van de organisatie wordt de effectiviteit van business informatiemanagement binnen de business veiliggesteld en daarmee de best mogelijke gebruikerservaring.

Sturingsconcepten

De vier domeinen zijn de aandachtsgebieden voor Business Informatiemanagement. De activiteiten binnen de domeinen worden gestuurd vanuit de sturingsconcepten (Behoefte, Waarde, Missie en Vermogen).

 

 • – ‘Behoefte’ (Need) is een directe weerspiegeling van de motivatie van de organisatie en ‘Waarde’ (Value) heeft betrekking op het (werkelijke of gepercipieerde) voordeel dat voortvloeit uit het hebben van de informatiedienst. ‘Behoefte’ en ‘Waarde’ hebben direct invloed op elkaar. Immers, als iets geen waarde heeft, waarom zou het dan nodig zijn?
 • – Het sturingsconcept ‘Vermogen’ (Capability) helpt de omvang en aard van de middelen (tijd, geld, business en IT-mensen …), te bepalen, nodig om de ‘Missie’ te realiseren. ‘Missie’ en ‘Vermogen’ hebben een directe relatie omdat Vermogen aanwezig moet zijn om succes te kunnen hebben, zodat de kerntaak van een organisatie wordt vervuld. Als een Vermogen niet nodig is, heeft het geen waarde in relatie tot het bereiken van de missie van de organisatie.
 • – De ‘Missie’ (Mission) moet zich richten op de uitkomsten voor de business (voordelen, outcome), zodat de essentiële benodigde omvang en aard van middelen (dus de capabilities of in het Nederlands: vermogen) kunnen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd om aan de informatie-eisen te voldoen.

 

De Domeinen

Binnen het framework worden vier primaire domeinen geïdentificeerd voor het besturen, ontwikkelen en exploiteren van effectieve en efficiënte informatiediensten: Governance, Strategie, Verbetering en Operatie.  De vier domeinen zijn  de aandachtsgebieden voor Business Informatiemanagement.

 

 • ‘Governance’ binnen BiSL is het organisatorische vermogen van het bestuur, het strategisch management en IT-management om de definitie, implementatie en het beheer van informatiediensten te controleren en op dezewijze de noodzakelijk alliantie van business en IT te waarborgen.
 • – Het doel in het ‘Strategie’-domein is om ontwikkelingen op de langere termijn binnen de organisatie en de bijbehorende business services uit te werken, zodat de business services op de juiste manier worden versterkt door informatiediensten. Dit gebeurt door het vertalen van de ontwikkelingen die een rol spelen in de bedrijfsprocessen, de organisatie, de doelen en het beleid met betrekking tot de gevolgen voor het ontwerp van de informatie-service en -levering.
 • – Het doel van het domein ‘Verbetering’ (Improvement) is om de business-dienstverlening te verbeteren of de kosten van business-diensten te verlagen door betere informatiediensten aan te bieden.
 • – Het domein ‘Operatie’ (Operation) wordt vaak ‘het dagelijkse verwerkingsdomein’ genoemd omdat het rechtstreeks verband houdt met functionerende (of vaak niet-functionerende …) informatiediensten.

 

Perspectieven

Door de perspectieven (Business, Data, Service en Technologie) wordt in elk domein bewaakt dat de aandacht en samenhang tussen beleid en uitvoering en de relatie tussen IT en Business in balans blijft.

 

 • ‘Business’-perspectief: aandacht wordt gevestigd op de business processen van de organisatie. In Governance en Strategie gaat het over bestuur en richting geven en binnen Verbetering en Operatie gaat het monitoren en rapporteren over voortgang, voldoen aan de eisen, kwaliteit van de oplossingen en gebruikerstevredenheid.
 • ‘Data’-perspectief richt de aandacht op de eisen en specificatie en informatie zoals gedefinieerd door de organisatie (Governance en Strategie) en de kwaliteit van data en informatie zoals die door de organisatie wordt gebruikt (Operatie en Verbetering).
 • ‘Service’-perspectief vraagt aandacht voor de ontwikkeling of acquisitie van nieuwe of verbeterde services. Informatie services functioneren binnen de kaders van beleid en strategische doelstellingen. Binnen het domein Operatie moeten de services ‘fit for purpose’ zijn en voldoen aan de minimale kwaliteit. Daartoe wordt binnen Verbetering services getest en geïmplementeerd.
 • – Het ‘Technology’-perspectief omvat technologische innovatie en nieuwe manieren om diensten te leveren, wat de rol van IT natuurlijk steeds centraler maakt. Het perspectief van technologie domineert in de domein ‘Governance’ en ‘Strategie’, omdat als eenmaal een besluit is genomen over de technologie, dedomeinen ‘Verbetering’ en ‘Operatie’ uitsluitend kunnen werken met wat is besloten en gekozen.

 

Tot slot

BiSL-Next helpt de focus te richten op innovatie van de business door het proces van denken over (nieuwe) diensten te structureren. Daarmee wordt Business Informatie Management als managementfunctie geborgd om de integriteit te waarborgen van de informatie binnen de business, effectief en efficiënt.

 

Voor meer informatie klik op het boek!

 

Door: Léon-Paul de Rouw

 

We are all close together

A problem, a question, an emergency?
Do not hesitate to visit the help centre, we can help you.

Copyright © 2021 Cera. All rights reserved